?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Промилле в Европе
a_tribunskiy

Страна                  Промилле макс.         Штраф, евро

Германия                  0,5                              от 500
Бельгия                     0,5                              от 150
Дания                         0,5                             от 1 мес. зар
Финляндия               0,5                              от 15 дн. зар
Франция                    0,5                              от 135
Греция                        0,5                              от 80
Великобритания      0,8                              до 5715
Италия                       0,5                               от 500
Хорватия                   0,5                               от 90
Нидерланды             0,5                              от 350
Австрия                     0,5                               от 300
Польша                      0,2                               от 145
Португалия               0,5                               от 250
Швеция                      0,2                              от 40 дн зар
Швейцария               0,5                               от 485
Испания                     0,5                              от 500
Чехия                          0,0                               от 100
Турция                        0,5                               от 250
Венгрия                      0,0                               до 980

Мес. зар - месячный заработок
Дн. зар - дневной заработок